Mahtar Gueye jamra : « Ahmeth Khalifa Niasse na wakh bane adiss mo ayyé Téléthon… »