Louga : préparation du magal de Cheikh Modou Kara au palais de Djily Mbaye

Louga : préparation du magal de Cheikh Modou Kara au plais de Djily Mbaye