Fouta: Sonko répond à Farba Ngom « Sama Mame Xalpoular Laa… Min Koo Poular Piir »

169
Fouta: Sonko répond à Farba Ngom « Sama Mame Xalpoular Laa… Min Koo Poular Piir »