15 Photos: SERIGNE KHADIM PAKATAS IBN BAYE KARIM et son grand frère …

15 Photos: SERIGNE KHADIM PAKATAS IBN BAYE KARIM et son grand frère SERIGNE GALASS ADAMA